Samonosná konštrukcia

Samonosná konštrukcia sa využíva hlavne pri moderných stavbách, kde je prioritou využívať najvyššiu svetlú výšku budovy. Dôležitou charakteristikou týchto oceľových konštrukcií je, že nemajú priehradové stuženie ako ani vodorovnú stužujúcu tyč. A tak vytvárajú voľné plochy v priehradových častiach oceľových hál. Takéto oceľové konštrukcie sú vyrábané z hrubostenných oceľových profilov HEA, IPE a HEB. Samonosná konštrukcia sa najviac využíva pri stavbách administratívnych, obchodných a výrobných objektov. Tento typ konštrukcie môžeme charakterizovať aj ako najelegantnejší typ s robustným zložením oceľových celkov.

Takéto oceľové konštrukcie sú opláštené sendvičovým panelom, ktorý vyniká vysokými termoizolačnými vlastnosťami. Sendvičové panely sa dodávajú v rôznych hrúbkach, vlastnostiach a farbách.

Druh a skladba oceľových konštrukcií sú prepočítané tak, aby vyhovovali konkrétnym snehovým a poveternostným pásmam, v ktorých budú objekty umiestnené. Výpočty realizuje externá projekčná spoločnosť, ktorá vypracuje na každú konštrukciu statický posudok.

Šírka a výška týchto konštrukcií je bežne od 10 do 25 m, s výškou od 3 do 7 m.

Farebné ošetrenie konštrukcií zabezpečujeme základnou a vrchnou farbou. V prípade potreby vieme povrchy ošetriť aj protipožiarnym náterom.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na nižšie uvedených telefónnych číslach alebo e-mailových adresách

Kontakt