Project Description

Revidovanie starých konštrukcií

Vykonali sme revíziu starších oceľových konštrukcií.