Project Description

Revidovanie haly Lučenec

Oceľová montovaná hala, ktorú sme opätovne skontrolovali a vykonali sme revíziu.