Konštrukcia s priehradovým väzníkom

Konštrukcia s priehradovým väzníkom sa využíva hlavne pri stavbách, kde je prioritou nízka cena. Dôležitou charakteristikou týchto oceľových konštrukcií je, že majú priehradové stuženie vodorovné a aj diagonálne.

Disponujú s vodorovnou stužujúcou tyčou medzi stojkami. Takéto oceľové konštrukcie sú ľahšie ako ostatné typy konštrukcií.

Je najčastejšie využívaným typom konštrukcií pri všetkých druhoch stavieb. Tieto oceľové konštrukcie sú vhodné na poľnohospodárske stavby, stavby na ustajnenie dobytka, sklady, obchodne priestory, výrobné budovy, atď.

Takéto oceľové konštrukcie sú vyrábané z hrubostenných oceľových profilov  HEA, IPE a HEB, ako aj z uzatvorených profilov, a to hlavne v priehradovej časti oceľovej konštrukcie haly.

Pri stavbách administratívnych, obchodných a výrobných objektov je tento typ konštrukcie cenovo najvýhodnejší. Oceľové konštrukcie sú opláštené sendvičovým panelom, ktorý vyniká vysokými termoizolačnými vlastnosťami. Sendvičové panely sa dodávajú v rôznych hrúbkach, vlastnostiach a farbách.

Šírka a výška týchto konštrukcií je bežne od 10 do 25 m, s výškou od 3 do 7 m.

Výhody rámových oceľových hál

  • do 30 metrov bez podporných stĺpov
  • možnosť predĺženia haly
  • finančná úspora
  • rýchlosť montáže

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na nižšie uvedených telefónnych číslach alebo e-mailových adresách

Kontakt